indeks tjelesne mase

LittleDot suradnici:

Milivoj Jovančević, Dragica Šakić, Vesna Školnik – Popović, Giovana Armano, Sonja Oković

Istraživanje je obuhvatilo podatke o 146.857 mjerenja visine i tjelesne mase djece u dobi od 24 do 98 mjeseci iz baze podataka Medicus.Net – MCS programa za primarnu zdravstvenu zaštitu u prosincu 2017. godine (75.461 mjerenja dječaka i 70.406 mjerenja djevojčica). Koristeći programsku podršku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Anthro – version 3.2.2. i WHO Anthro Plus – version 1.0.4.) djeca su razvrstana prema dob i težinskim kategorijama.

 

Rezultati ukazuju da se značajnije povećanje učestalosti povećane tjelesne mase i debljine događa nakon 5. godine života i da se linearno povećava u školskoj dobi.

Nadalje, najniža učestalost povećane tjelesne mase i debljine je u Zagrebu a najveća u jadranskoj regiji. Dječaci su nešto češće u skupini djece s povećanom tjelesnom masom i debljinom, u sve tri regije. Istraživanje pokazuje da županije s nižim BDP-om imaju veću učestalost ovih promjena.

Zaključno se naglašava potreba povećane pozornosti u praćenju rasta i razvoja djece nakon navršene 5. godine života, pri čemu jedini objektivni pokazatelj odstupanja su krivulje rasta i izračun Indeksa tjelesne mase (ITM). Praćenje krivulja rasta, izračun ITM i određivanje težinskih kategorija za dječju dob je omogućeno unutar LittleDot aplikacije:

 

 

 

 

 

Partneri