dojenju

Svjetska zdravstvena organizacoja i UNICEF su 1992.g. pokrenuli globalnu akciju Bolnice-prijatelji djece ( Baby-Friendly Hospital). Osnovni elementi akcije izraženi su u «10 koraka prema uspješnom dojenju». Svaka ustanova koja pruža usluge rodiljama i brine se za novorođenčad treba znati praktičnu provedbu «Deset koraka prema uspješnom dojenju» i koncepta Bolnice-prijatelji djece.

1. IMATI ISPISANA PRAVILA O DOJENJU KOJIMA SE RUTINSKI KORISTI CJELOKUPNO ZDRAVSTVENO OSOBLJE.

– dojenje treba biti organizirano kao svaka druga bolnička aktivnost u rodilištima i svim jedinicama koje se brinu o dojenčadi pisana pravila i upute trebaju biti postavljena na vidljivo mjesto kako bi bila dostupna svom osoblju koje se brine o majkama i bebama.

2. PODUČITI SVE ZDRAVSTVENO OSOBLJE VJEŠTINAMA POTREBNIM ZA PRIMJENU TIH PRAVILA.

– edukacija zdravstvenog osoblja o teorijskim i praktičnim aspektima dojenja – tečajevi za vježbanje dojenja – osnove o tome kako treba dojiti

3. INFORMIRATI SVE TRUDNICE O DOBROBITIMA DOJENJA I KAKO SE DOJI.

– u jedinicama za prenatalnu skrb (dispanzer za žene) informirati i savjetovati sve trudnice (podučavanje trudnica) o važnosti i dobrobiti dojenja u prvih 4 do 6 mjeseci i osnovne vještine kako treba dojiti.

4. POMOĆI MAJKAMA DA POČNU DOJITI UNUTAR 1/2 SATA PO ROĐENJU DJETETA.

– majke koje su imale normalan porod, trebaju unutar ½ sata po porodu dobiti svoju bebu da je drže uza se (kontakt kože s kožom) najmanje 30 minuta, te im osoblje treba ponuditi pomoć da počnu dojiti, a majke koje su rodile carskim rezom, trebaju ½ sata nakon što su se osvjestile dobiti svoje bebe da ih drže u kontaktu kože s kožom.

5. POKAZATI MAJKAMA KAKO SE DOJI I KAKO DA SAČUVAJU IZLUČIVANJE MLIJEKA, ČAK I AKO SU ODVOJENE OD SVOJE DOJENČADI.

– zdravstveno osoblje treba majke podučiti pravilnom postavljanju/prihvaćanju dojke i tehnikama izdajanja – majkama koje su odvojene od djeteta zbog bolesti ili drugog razloga treba pomoći početi i zadržati laktaciju čestim izdajanjem mlijeka (podučavanje o izdajaju mlijeka).

6. NOVOROĐENČADI NE DAVATI NIKAKVU DRUGU HRANU ILI PIĆE VEĆ SAMO MAJČINO MLIJEKO, OSIM AKO TO NIJE MEDICINSKI UVJETOVANO.

– svim bebama koje se doje ne daje se druga hrana ili piće osim majčinog mlijeka, osim ako je to potrebno zbog medicinskog razloga.

7. PRAKTICIRATI «ROOMING-IN» – OMOGUĆITI MAJKAMA I DJECI DA BUDU ZAJEDNO – 24 SATA DNEVNO.

– sve majke i bebe koji nakon poroda ne zahtijevaju dodatnu skrb i njegu, zajedno su u sobi tijekom 24 sata – tzv. «rooming-in» – dijete je u kolijevci sa strane kreveta – izuzevši kratko vrijeme za bolničke procedure ili ako za odvajanje postoji razlog. Roming-in angloamerički je, međunarodno prihvaćen, pojam za zajednički smještaj i zbrinjavanje majke i novorođenčeta u rodilištu. U rodilištima koja imaju „rooming-in“ novorođenče se po rođenju ne odvaja od majke nego su stalno zajedno, u istoj prostoriji, tako da majka može dojiti kad dijete to zatraži. Cilj „rooming-in-a“ je optimalno psihološko i fizičko povezivanje majke i novorođenog djeteta i čitave obitelji i uspostavljanje dojenja.

8. POTICATI MAJKE DA DOJE NA TRAŽENJE (NOVOROĐENČETA).

– majke ne smiju imati zapreke u učestalostii i dužini njihovih podoja – treba ih savjetovati da hrane svoje bebe kad god su gladne ili koliko god često beba želi i da trebaju probuditi svoje bebe ako spavaju predugo ili ako su im prsa prepuna mlijeka = hranjenje na zahtjev djeteta (8-10x/24 h)

9. NE DAVATI NIKAKVE UMJETNE DUDICE NI DUDE-VARALICE DJECI KOJA SE DOJE.
– bebe se ne hrane na bočicu s dudicom, niti im se ne daju dude – varalice.

10. POTICATI OSNIVANJE GRUPA ZA PODRŠKU DOJENJU I UPUTITI MAJKE NA NJIH PRI NJIHOVOM IZLASKU IZ BOLNICE.

– razmatraju se planovi o hranjenju bebe nakon odlaska iz bolnice – majkama se treba preporučiti povezivanje s grupom za podršku dojenju (ako im odgovarajuća podrška nije dostupna u njihovim obiteljima) – majku treba pri otpustu, kroz savjetovanje ili tiskani materijal, uputiti na grupe za podršku dojenju izvan bolnice koje postoje na tom području gdje mogu dobiti savjet i pomoć u vezi s dojenjem. – sustav podrške dojenju putem praćenja svih majki nakon otpusta – rani poslijenatalni ili laktacijski klinički pregled, kućni posjet, telefonski poziv.

BOLNICE-PRIJATELJI DJECE (Baby-Friendly Hospital)

UNICEF i SZO razvile su globalne kriterije temeljene na «10 koraka prema uspješnom dojenju» koje moraju zadovoljiti rodilišta i bolnice da bi dobili naziv bolnice-prijatelji djece.Ta titula javno se dodjeljuje onim rodilištima koja provode mjere za zaštitu, poticanje i održavanje dojenja, i koja omogućavaju majci koja želi dojiti svoje dijete potrebnu podršku i uvjete da to uspješno ostvari.

Nacionalne i međunarodne organizacije koje sudjeluju u promicanju dojenja:

• UNICEF – Ured za Hrvatsku i Sloveniju, – Savska cesta 41, Zagreb

• Komisija za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece – Radna grupa za dojenje – Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, Zagreb

• GIFA – Geneva Infant Feeding Association – Geneva, Switzerland • IBFAN – International Baby Food Action Network – Penang, Maloyria

Proširite znanje o temi za zdravlje Vašeg djeteta

 

 

 

 

Partneri